กิจกรรม เรียนวิชาชีพระยะสั้นกับศูนย์ฝึกวิชาชีพวัดธรรมมงคล และWorkshop เพนท์ กระถางต้นไม้

กิจกรรม เรียนวิชาชีพระยะสั้นกับศูนย์ฝึกวิชาชีพวัดธรรมมงคล และWorkshop เพนท์ กระถางต้นไม้

       กิจกรรมดีๆ และมีสาระ ที่ทางสายงานพฤกษาทาวน์ มอบให้กับลูกบ้านในการ
แบ่งปันประสบการณ์และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวที่มีร่วมกันจาก กิจกรรม
เรียนวิชาชีพระยะสั้นกับศูนย์ฝึกวิชาชีพวัดธรรมมงคล เขตพระโขนง กรุงเทพฯ แก่
ลูกบ้านโครงการ พฤกษาทาวน์ เน็กซ์ อ่อนนุช - พระราม 9 และWorkshop เพนท์
กระถางต้นไม้ ที่ โครงการพฤกษาทาวน์ ราชพฤกษ์ โดยบรรยากาศในงานเป็นไปด้วย
ความสนุก รื่นรมย์ และเปี่ยมความรู้