กิจกรรม “การอบรมดับเพลิงเบื้องต้น” และ “Training เทนนิสเบื้องต้น”

กิจกรรม “การอบรมดับเพลิงเบื้องต้น” และ “Training เทนนิสเบื้องต้น”

เมื่อเร็วๆนี้ สายงานพฤกษาทาวน์ ได้จัดกิจกรรม CRM แก่ลูกบ้าน
• “การอบรมดับเพลิงเบื้องต้น” แก่ลูกบ้าน โครงการเนเชอร่า ประชาอุทิศ-วงแหวนฯ 
     และโครงการพฤกษาทาวน์ ราชพฤกษ์ เพื่อเพิ่มความรู้เกี่ยวกับนิสัยของไฟ วิธีการรับมือ 
     รวมทั้งการแก้ไขเบื้่องต้น
• กิจกรรม “Training เทนนิสเบื้องต้น” แก่ลูกบ้าน โครงการพฤกษาทาวน์ ราชพฤกษ์ 

ณ ลานกิจกรรมบริเวณสวนสาธารณะของโครงการฯ ในการณ์นี้ได้รับการตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมจากลูกบ้านเป็นอย่างดี