กิจกรรม ทำบุญตักบาตร อาหารแห้ง เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่

กิจกรรม ทำบุญตักบาตร อาหารแห้ง เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่

สายงานพฤกษาทาวน์และลูกบ้าน โครงการพฤกษาทาวน์ เซเรนิตี้, พฤกษาทาวน์ และ พฤกษาทาวน์ เน็กซ์  
เพชรเกษม 81 ได้ร่วมจัดกิจกรรม ทำบุญตักบาตร อาหารแห้ง และร่วมถวายภัตตาหารเช้า แด่พระภิกษุ
เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ เพื่อเกิดความเป็นสิริมงคล ณ สวนสาธารณะหน้าโครงการฯ สร้างความสุขกายใจ
อย่างถ้วนทั่วกัน