พฤกษาทาวน์ ราชพฤกษ์  จัดกิจกรรมว่ายน้ำ และประกวดชุดว่ายน้ำ

พฤกษาทาวน์ ราชพฤกษ์ จัดกิจกรรมว่ายน้ำ และประกวดชุดว่ายน้ำ

พฤกษาทาวน์ ราชพฤกษ์ 
จัดกิจกรรมว่ายน้ำ และประกวดชุดว่ายน้ำ ของเยาวชน โดยเน้นการแต่งกายถูกต้อง
ตามกฎระเบียบของสโมสร กิจกรรมนี้เป็นการส่งเสริมการออกกำลังกาย และสร้างความสัมพันธ์
กับลูกบ้านโครงการ พฤกษาทาวน์ ราชพฤกษ์ โดยมีลูกบ้านให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม 
เป็นจำนวนมาก ผู้ชนะเลิศและผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนได้รับใบประกาศนียบัตรพร้อมของรางวัล 
กิจกรรมวันนั้น นอกจากจะส่งเสริมให้มีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วยังได้เห็นรอยยิ้มแห่งความสุขของลูกบ้านด้วย