เนเชอร่า ประชาอุทิศ 76 - วงแหวนฯ พาทัวร์ไหว้พระเสริมศิริมงคล

เนเชอร่า ประชาอุทิศ 76 - วงแหวนฯ พาทัวร์ไหว้พระเสริมศิริมงคล

เนเชอร่า ประชาอุทิศ 76 - วงแหวนฯ พาทัวร์ไหว้พระเสริมศิริมงคลที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ได้แก่ วัดใหญ่ชัยมงคลวัดพระศรีสรรเพชร และวัดมหาธาตุ 
พร้อมทั้งพาชมวิถีชีวิตไทยที่ตลาดน้ำอโยธยานอกจากจะอิ่มบุญกันทุกคนแล้ว ยังอิ่มใจ
กับอาหารกลางวัน และของที่ระลึกที่ทางสายงานพฤกษาทาวน์เตรียมไว้ให้อีกด้วย