พฤกษาทาวน์ “ปันน้ำใจให้น้อง”

พฤกษาทาวน์ “ปันน้ำใจให้น้อง”

พฤกษาทาวน์  “ปันน้ำใจให้น้อง”
เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด(มหาชน) นำโดย สายงานพฤกษาทาวน์
และ กลุ่มวัยรุ่นเซ็ง  ร่วมจัดกิจกรรม  “ปันน้ำใจให้น้อง”  โดยได้รับการสนันสนุน
เป็นอย่างดี  จากผู้บริหารและพนักงาน  ภายในองค์กรร่วมบริจาคสมทบทุนการศึกษา 
อุปกรณ์การเรียน และเครื่องกีฬา แด่น้องๆ  โรงเรียนวัดคลองโค อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี 
รวมเป็นเงิน  42,000 บาท เพื่อเป็นการตอบแทนสังคมในด้าน CSR ซึ่งเป็นในนโยบาย
ของพฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ที่มุ่งเน้นตอบแทนสังคมในทุกๆด้าน