ข่าวมอบเงินบริจาค ท่านเจ้าคุณอลงกต

ข่าวมอบเงินบริจาค ท่านเจ้าคุณอลงกต

สายงานพฤกษาทาวน์ พร้อมด้วยลูกบ้านโครงการพฤกษาทาวน์ เน็กซ์ และ วีทู อ่อนนุช-พระราม 9 ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญมอบปัจจัย สิ่งของ แด่ท่านเจ้าคุณอลงกต ติกฺขปญฺโญ เจ้าอาวาสแห่งวัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี เพื่อเป็นค่าสงเคราะห์ผู้ป่วยและทุนการศึกษาบ้านเด็กธรรมรักษ์ ณ โครงการพฤกษาทาวน์ เน็กซ์ อ่อนนุช-พระราม 9 รวมเงินบริจาคทั้งสิ้น 105, 737 บาท ทางสายงานฯ ขอพระขอบคุณทุกท่านที่มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคและจิตกุศล ร่วมโครงการฯ นี้ สุดท้ายนี้ ขออำนาจพระศรีรัตนรัย จงดลบันดาลให้ท่านประสบความสุข เจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ แด่ท่านและครอบครัว เทอญ